anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar As Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3 brytning på fastigheter 257-473-1-158 och 257-473-1-159

11.07.2019 13:08

Kategori: Kungörelse

Miljöchefen har 10.7.2019 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. As Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3 har beviljats beslut som gäller brytning på fastigheter 257-473-1-158 och 257-473-1-159 på adresser Stormhattsgränden 3 och 5.

 

Beslutshandlingarna finns framlagda 11.7.-12.8.2019 i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2. Handlingarna finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi

 

Ändring i beslut kan sökas genom besvär till Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 12.8.2019. Rätt att anföra besvär har den som har gjort anmälan och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan påverkas.

 

Ytterligare information ges av miljöchef Sari Soini, tfn 040 1269 678, förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 10.7.2019

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöchef