Anmälan om marksubstanser som tagits

Innehavaren av ett marktäktstillstånd skall årligen före utgången av januari till miljövårdsenheten meddela mängden och arten av substans som tagits.

Anmälan görs med en blankett som kan fås här.