Anmälan om ändringar

Med anmälningsblanketten meddelar arbetsgivaren Kyrkslätts kommun om permittering av assistenten, på förhand känd sjukledighet, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet samt semester, om man vill att lönen för semestertiden betalas ut före semestern (ska lämnas in senast den 17 dagen månaden innan semestern).

Anmälan om ändringar i personlig assistans