Anmälan enligt miljöskyddslagen om verksamhet som tillfälligt orsakar buller och vibration, rivning av Gesterby skolcentrums gamla byggnader och jordbyggnadsarbeten för den nya skolan

17.11.2022 08:45

Kategori: Kungörelse

LP-257-2022-02317

YIT Suomi Oy har lämnat en i 118 § i miljövårdslagen avsedd anmälan om tillfälligt buller och tillfälliga vibrationer till Kyrkslätts kommuns miljövårdsmyndighet. Anmälan gäller rivande av Gesterby skolcentrums gamla byggnader och den nya skolans jordbyggnadsarbeten. Särskilt störande buller uppstår från skutknackning och krossning av betong- och tegelavfall, stabiliseringsarbeten, pålning och borrning av jordvärmebrunnar. Enligt anmälan pågår verksamheten 9.1–30.9.2023 (vardagar 7–20, lö 8–17). 

Anmälan kan läsas elektroniskt 17.11. – 5.12.2022 på adressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse har publicerats 17.1.2022 på myndighetens webbplats www.kyrkslatt.fi och delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa en anmärkning om saken. Anmärkningen ska framföras skriftligen och riktas till Kyrkslätts kommuns miljöinspektör och lämnas in senast 5.12.2022 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi. 

Tilläggsuppgifter ges av miljöinspektör Elina Röman tfn 040 750 9894, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 15.11.2022

Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör