Anmälan enligt miljöskyddslagen om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar, SRV Rakennus Oy

13.02.2020 10:13

Kategori: Kungörelse

Srv Oy har den 5.2.2020 inlämnat en anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan gäller pålningsarbetet på fastighet  257-418-1-258 på addressen Åängsstigen 5. Arbetet utförs vardagar under tiden 16.3.–15.5.2020 klockan 7.00–20.00. 

Anmälan kan läsas elektroniskt 13.2.–5.3.2020 på kommunens webbplats www.kirkkonummi.fi och på adressen www.julkipano.fi. Denna kungörelse har publicerats 13.2.2020 på myndighetens webbplats och delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar. Anmärkningar ska framföras skriftligen och riktas till miljöinspektören i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 5.3.2020 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via www.julkipano.fi 

Ytterligare information ges av vik. miljöinspektör Ilari Patamaa, tfn 040 750 9894, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 11.2.2020
Kyrkslätts kommun
Miljöinspektör

Bilaga: Bulleranmälan 5.2.2020, SRV Rakennus Oy
Bilaga: Karta, bulleranmälan 5.2.2020, SRV Rakennus Oy