Anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen om verksamhet som förorsakar buller och skakningar, Asunto Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3, verksamhet som hänför sig till byggarbetet på fastigheterna 257-473-1-158 och 257-473-1-159

05.09.2019 08:00

Kategori: Kungörelse

Asunto Oy Kirkkonummen Ukonhatunkuja 3 har lämnat en i 118 § i miljövårdslagen avsedd anmälan om tillfälligt buller och tillfälliga vibrationer till Kyrkslätts kommuns miljövårdsmyndighet. Anmälan gäller brytning som hänför sig till byggarbetet på fastigheterna 257-473-1-158 ja 257-473-1-159 på adressen Stormhattsgränden 3 och 5. Arbetet är en fortsättning på tidigare påbörjat (LP-257-2019-00798).

 

Bulleranmälan är offentligt framlagd 6.9.-20.9.2019 på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2. Anmälan finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi 

 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa en anmärkning om saken. Anmärkningen ska framföras skriftligen och riktas till Kyrkslätts kommuns miljöinspektör och lämnas in senast 20.9.2019 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via sidan www.julkipano.fi.

 

Tilläggsuppgifter ges av miljöinspektör Ville Alho, tfn 050 350 3905, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 5.9.2019

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör