Anmälan av nya elever till Kyrkslätts kommuns förskoleundervisning läsåret 2018-2019

09.01.2018 09:21

Kategori: Kungörelse

Anmälan till förskoleundervisningen sker 5.2 - 18.2.2018 genom att vårdnadshavarna fyller i en elektronisk ansökan på kommunens internet sidor. Också vårdnadshavare till sådana barn som redan är i dagvård på ett daghem skall skilt anmäla sitt barn till förskoleundervisningen genom att fylla i en elektronisk ansökan.

 

Närmare information om förskoleundervisningsenheterna och anmälningsförfarandet fås på kommunens internetsidor www.kyrkslatt.fi.

 

Kyrkslätt 8.1.2018

 

CENTRALEN FÖR BILDNINGSTJÄNSTER