Anmäl ditt barn till det mycket populära käpphästlägret

02.10.2017 14:12

Kategori: Barn Fritid Unga

Käpphästlägret som blev väldigt populärt sommaren 2017 får en väntad fortsättning. Käpphästlägret vol 2 riktar sig till barn och unga över 7 år som redan har bekantat sig med hobbyn och som har en egen käpphäst. På lägret fokuserar vi på ridning och tillverkning av tilläggsutrustning, det vill säga vi tillverkar ingen käpphäst från början till slut under de här tre dagarna. Huvudstallet är Gesterby ungdomsgård, som erbjuder ypperliga möjligheter för ett mångsidigt läger. Lägret genomförs som ett dagläger.

Tidpunkt

19.10-21.10.2017

Lägertiden är torsdag-lördag kl. 10-16

Plats

Gesterby ungdomsgård, Hästhagsbron 4, 02410 Kyrkslätt.

Pris

50 € som inkluderar mat, undervisning, materialkostnader och försäkring

Ytterligare information

Ungdomsledarna Mikko Kärppä 040 772 7143 eller Sanna Korkelainen 0400 752 994

Anmälan

Anmälan har börjat i det elektroniska anmälningssystemet Hellewi på adressen www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller genom att ringa 040 126 9404.

Anmälan till verksamheten är bindande och platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in, med beaktande av åldersgränserna.

Annulleringsvillkor

Man kan avboka lägerplatsen senast 5.10 före kl. 15.30 genom att ringa till vårt kansli, tfn 040 126 9404. Efter det kan platsen på lägret annulleras endast med läkarintyg, annars uppbärs hela deltagaravgiften. Alla som anmält sig får ett lägerbrev per e-post i vilket lägerplatsen bekräftas eller det informeras om reservplats.