ANM har valt utvecklingsområdena inom turism - Kyrkslätt är med

09.10.2020 15:22

Kategori: Turism Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Företagande

Arbets- och näringsministeriet (ANM), Södra Savolax landskapsförbund och Egentliga Finlands förbund ordnade under sensommaren en extra ansökan med anledning av coronasituationen om finansiering för aktörer som utvecklar turismen. ANM föreslår att 29 projekt av ansökningarna som lämnades in ska finansieras. (ANM:s meddelande 9.10.2020)

Av de föreslagna projekten deltar Kyrkslätt tillsammans med 12 andra kommuner och Pyöräilymatkailukeskus i det gemensamma projektet Southcoast Bikepacking Trail som utvecklar cykelturismen i Nyland. Projektet leds av Raseborg och Borgå. Finansiering föreslås också för Espoo Marketing Oy:s projekt Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun - Vastuullisten palveluiden digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus. Kyrkslätts kommun samarbetar tätt med Espoo Marketing Oy i utvecklingen av turismen, och därmed deltar Kyrkslätt indirekt i detta projekt i rollen av närområde, och turistbranschens aktörer i Kyrkslätt kan också dra nytta av projektet.

Vid valet av projekten betonades hur projektet passar in med de huvudsakliga temana i Finlands turismstrategi: hållbarhet som en konkurrensfördel i Finlands turism, digitalisering av turismen, tillgänglighet som stöder tillväxt av turismtjänster och säkerställande av en verksamhetsmiljö som stöder konkurrensförmågan.

Projekten genomförs under år 2021. Med projektfinansieringen som nu delas ut stöder man turismens och samtidigt områdenas uppsving, och man eftersträvar långvariga effekter som främjar turismen.

Stödbeloppen som Raseborgs, Borgås och Espoo Marketing Oy får preciseras av Egentliga Finlands förbundsstyrelse i mitten av oktober. Finansieringen förutsätter ännu statsrådets beslut om hur anslaget fördelas mellan regionerna.

Ytterligare information: Kyrkslätts kommun, kommunutvecking, visit@kirkkonummi.fi 

Pyöräilijöitä