Anläggande av sjökabel för datatrafik inom Finlands ekonomiska zon och tillstånd för förberedande arbeten, PJSC Rostelecom

08.01.2020 11:03

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen/vattenlagen 

Sökande PJSC Rostelecom

Dnr          ESAVI/41296/2019

Ärende    Anläggande av sjökabel för datatrafik inom Finlands ekonomiska zon och tillstånd för förberedande arbeten

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 8.1.–14.2.2020 på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.