Anläggande av en kabel i botten av havet mellan Källvik-Lilla Svartö och Lilla Svartö-Mallholmen samt tillstånd till förberedande arbeten, Caruna Esbo Ab

11.02.2020 13:58

Kategori: Kungörelse

Meddelande om kungörelse

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande Caruna Esbo Ab

Dnr ESAVI/1557/2020

Ärende Anläggande av en kabel i botten av havet mellan Källvik-Lilla Svartö och Lilla Svartö-Mallholmen samt tillstånd till förberedande arbeten, Kyrkslätt

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 11.2–19.3.2020 på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.