Animationsvideo om det nya biblioteket

23.10.2017 13:40

Kategori: Bibliotek

Kyrkslätts huvudbibliotek byggs till och grundsaneras. Förutom biblioteket, kommer det i den nya byggnaden också att finnas invånarpark, ungdomsutrymme, musiklekskola, café och Luckan.

Du kan titta på en animationsvideo om det nya biblioteket på adressen kyrkslatt.fi/bibliotek. Kolla hur det nya biblioteket kommer att se ut och vad man kan göra där. Videon är gjord av WSP Finalnd Oy.