Anhängiggjorda planer: Ändring och utvidgning av detaljplanen för Gesterby, Detaljplanen för Västra Gesterby och Detaljplanen för Kyrkdalens affärscentrum

24.06.2020 09:26

Kategori: Kungörelse

Anhängiggjorda planer
Ändring och utvidgning av detaljplanen för Gesterby
Detaljplanen för Västra Gesterby
Detaljplanen för Kyrkdalens affärscentrum 

Programmen för deltagande och bedömning har delats ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen:
https://www.kyrkslatt.fi/12201-gesterby-sv
https://www.kyrkslatt.fi/12203-vastra-gesterby
https://www.kyrkslatt.fi/10601-kyrkdalens-affarscentrum

Ansvarig planläggare: vik. planläggningsarkitekt Maria Pudas/Gesterby och Västra Gesterby
e-post: maria.pudas@kirkkonummi.fi
tfn: 040 126 9256

Ansvarig planläggare: planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen/Kyrkdalens affärscentrum
e-post: seppo.makinen@kirkkonummi.fi
tfn: 040 538 9587 

Kyrkslätt 24.6.2020
Planläggnings- och trafiksystemtjänster