Anhängig ansökan om undantag LP-257-2022-01091

20.06.2022 09:25

Kategori: Kungörelse

Anhängig ansökan om undantag LP-257-2022-01091

På lägenheten 257-452-2-421 i Kylmälä by är en ansökan om avgörande som gäller planeringsbehov/ansökan om undantag anhängig. Ansökan gäller ändring av den nuvarande fritidsbyggnadens användningsändamål till bastu/förråd och byggande av en ny fritidsbyggnad i stället för boden/förrådet som rivits.

Det är också möjligt att bekanta sig med ansökningsmaterialet i tjänsten Lupapiste.fi genom att skicka sin e-postadress till byggnadstillsynen på adressen: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi. LP-beteckningen som finns i rubriken ska nämnas i meddelandet. Ni kan också lämna er eventuella anmärkning i tjänsten Lupapiste.

Ansökningshandlingarna är offentligt framlagda under tiden 20.6–4.7.2022 i byggnadstillsynen

i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, vån. 2. Mottagning med tidsbokning. Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, Byggnadstillsynen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi.

Kungörelsen gäller parterna som är rågrannar till fastigheten.

Kyrkslätt 20.6.2022
Kyrkslätts kommun 
Byggnadstillsynen

Situationsplan
Planutdrag
Stomkarta
Ansökan