Anhängig ansökan om undantag LP-257-2018-01720

08.11.2019 07:34

Kategori: Kungörelse

På lägenheten 257-445-2-56 är en ansökan om undantag anhängig. Undantaget gäller byggande utan huvudbyggnad (egnahemshus). Ansökan gäller en 300 v-m2 stor träfodrad lagerbyggnad i en våning och en grusbelagd gård på 3 500 m2.

 

Till lagret förekommer lastbilstrafiken några gånger i veckan under våren och hösten då man flyttar utrustning. I övrigt är trafiken till lagret sporadisk. Användningen och trafikeringen skulle vara ringa, eftersom lagret huvudsakligen skulle användas för säsongbetonad förvaring av maskiner och förnödenheter samt service och reparationsverksamhet i liten skala för egna maskiner.

 

Sökande: Vattuniemen Kiinteistönhoito Oy och Bergön Sähkö Oy.

 

Ansökningshandlingarna är offentligt framlagda under tiden 12.11.–29.11.2019 på byggnadstillsynen,

Stationsvägen 3 B, vån. 2. Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas på adressen: Kyrkslätts kommun, byggnadstillsynen, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi.

 

Ni kan också bekanta er med ansökningsmaterialet i tjänsten Lupapiste.fi genom att skicka er e-postadress till byggnadstillsynen på adressen: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi. LP-beteckningen ska nämnas i meddelandets rubrik. Ni kan också lämna er eventuella anmärkning i tjänsten Lupapiste.

 

 

Kyrkslätt 8.11.2019

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Byggnadstillsynen