Ändringen av detaljplaneområdet för Bjönsbacken anhängiggjord

11.01.2019 08:00

Kategori: Kungörelse

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes en gång i samhällstekniska nämnden hösten 2014.  Förslaget till Bjönsbackens detaljplan var framlagt våren 2016. Av planförslaget har man efter detta bildat två separata projekt: Bjönsbackens och Vernersparkens detaljplaner. Bjönsbacken omfattar västra delen av Masabyvägen. Eftersom det efter framläggningen av förslaget framkommit behov av ändring i markanvändningen både i flervåningshuskvarteret och på området för fristående småhus, uppgörs ett nytt planförslag.

Justerat program för deltagande och bedömning för Bjönsbackens detaljplan har deltas ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt > Östra Kyrkslätt > Bjönsbacken


Ansvariga planläggare:     
planläggningsarkitekt Annika Pousi
e-post: annika.pousi@kirkkonummi.fi
tfn: 050-327 3413


Kyrkslätt 11.1.2019

Planläggnings- och trafiksystemtjänster