Ändringar i servicenätet för finsk småbarnspedagogik 2020-2021

Gesterbyn päiväkotis verksamhet kommer att övergå till Finnsbackan päiväkoti fr.o.m. 1.6.2020. Förskoleelever inom svensk småbarnspedagogik flyttar till Gesterbyn päiväkotis lokaler, som blir ersättande utrymmen för dem. Redan under våren kommer den finska och svenska småbarnspedagogiken att dela daghemsutrymmen då de svenskspråkiga förskoleeleverna och personalen flyttar ur sina egna utrymmen till ersättande utrymmen.

Barnen och fostrarna i Finnsbackan päiväkoti och Gesterbyn päiväkoti kommer tillsammans att flytta till Jokirinteen oppimiskeskus när utrymmena blivit färdiga under årsskiftet 2020-2021. Till Jokirinteen oppimiskeskus flyttar också skiftomsorgen i Kantvikin päiväkoti.

På Veikkola-området kommer gruppen i Lappböle att flytta till Haapajärven päiväkoti fr.o.m. 1.8.2020 och därifrån vidare till det nya Veikkolan päiväkoti i början av år 2021.

Ytterligare information ges av servicehandledarna:

Kirsti Päärnilä (centrumområdet)
kirsti.paarnila@kirkkonummi.fi
040 126 9757

Karoliina Purola (Veikkola och Masaby)
karoliina.purola@kirkkonummi.fi
040 126 9758