Ändringar i munhälsovården på grund av coronavirussituationen

Vi är angelägna om att det är tryggt att komma till vården. Du observerar väl att du kan komma till tandkliniken endast med tidsbeställning och frisk. Du ser väl till att du under ditt besök i mån av möjlighet håller tillräckligt avstånd och har en god hand- och hostningshygien.

Patienter med luftvägssymtom vårdas vid HUS enheter. Noggrannare anvisningar får du hos vår tidsbeställning. Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset kan du göra en symtomenkät i tjänsten www.omaolo.fi.

Tidsbeställning

Vänligen gör alla tidsbeställningar och ändringar av dem i första hand per telefon tfn 09 2968 3269. Du kan också be om att bli uppringd på vårt tidsbeställningsnummer, så ringer vi upp dig.

Tidsbeställningen är öppen som normalt vardagar må–to kl. 8.00–15.30 och fr kl. 8.00–15.00.

 

Avbokning av tid

Om du vill avboka en tid utan att samtidigt reservera en ny tid, kan du avboka den dygnet runt på vår telefonsvarare, tfn 09 2968 3338. Kom ihåg att klart och tydligt meddela vems tandvårdstid avbokningen gäller och när den skulle ha ägt rum. Kom ihåg att också själv boka en ny tid vid behov.

 

Icke-brådskande vård

Icke-brådskande vård ges för närvarande begränsat och den utökas stegvis. I första hand kan nya tider till icke-brådskande vård bokas av patienter vars tandvårdstid man tidigare var tvungen att avboka på grund av coronapandemin. Om du är under 18 år eller har fyllt 75 år och under ditt tidigare besök hos munhälsovården i Kyrkslätt kommit överens om att en kallelse skickas till följande undersöknings- och kontrollbesök, behöver du inte boka tid själv utan vi skickar en kallelse till dig.

Observera att på grund av coronapandemin är vårdtiderna längre än tidigare och ingrepp kan göras bara i begränsad utsträckning. Verksamhetsstället kan också vara ett annat än det som du har blivit van vid att besöka. En del av verksamhetsställena har begränsats till endast dem som hör till riskgrupper som riskerar allvarliga sjukdomar som förorsakas av coronaviruset.

Vi följer med coronavirussituationen och dess utveckling i vårt område och vid behov kan vi vara tvungna att begränsa den icke-brådskande vården på nytt.

 

Brådskande vård

Inom munhälsovården finns det varje vardag tider för brådskande tandvård. Om du anser att du behöver brådskande tandvård, vänligen ring till vårt tidsbeställningsnummer för att beställa en eventuell tid. Verksamhetsställena för brådskande vård har koncentrerats på grund av coronavirussituationen. Mer information får du i samband med tidsbeställningen.

 

Riskgrupper för coronavirussjukdomen

Aktuell information om riskgrupperna för coronavirussjukdomen hittar du på webbplatsen hos Institutet för hälsa och välfärd.