Ändringar i munhälsovården på grund av coronavirussituationen

Inom munhälsovården har man gjort vissa ändringar i verksamheten på grund av coronavirussituationen.


Tidsbeställning

Vänligen gör alla tidsbeställningar och ändringar av dem i första hand per telefon tfn 09 2968 3269. Du kan också be om att bli uppringd på vårt tidsbeställningsnummer, så ringer vi upp dig.

Tidsbeställningen är öppen som normalt vardagar må–to kl. 8.00–15.30 och fr kl. 8.00–15.00.


Avbokning av tid

Om du vill avboka en tid utan att samtidigt reservera en ny tid, kan du avboka den dygnet runt på vår telefonsvarare, tfn 09 2968 3338. Kom ihåg att klart och tydligt meddela vems tandvårdstid avbokningen gäller och när den skulle ha ägt rum. Kom ihåg att också själv boka en ny tid vid behov.

Icke-brådskande vård

Vi måste ställa in vissa tider för icke-brådskande vård, och vi ger för närvarande inga nya tider för icke-brådskande vård på grund av coronavirussituationen.


Bråskande vård

Inom munhälsovården finns det varje vardag tider för brådskande tandvård. Om du anser att du behöver brådskande tandvård, vänligen ring till vårt tidsbeställningsnummer för att beställa en eventuell tid. Verksamhetsställena för brådskande vård har koncentrerats på grund av coronavirussituationen. Mer information får du i samband med tidsbeställningen. Kontaktuppgifter för brådskande vård på kvällar, veckoslut och nätter finns på sidan Akut tandvård.

 

Mun- och tandvård för personer i riskgrupper


Icke-brådskande vård

Icke-brådskande tandvårdstider för patienter i riskgrupper ställs in. Om du hör till en riskgrupp eller är osäker, vänligen ring till munhälsovårdens tidsbeställning, där vi kan bedöma hur brådskande vård du behöver.


Bråskande vård

Den brådskande tandvården för patienter i riskgrupper fortsätter, men en del av verksamheten har koncentrerats i olika verksamhetsenheter. Om du hör till en riskgrupp eller är osäker, men behöver brådskande vård, vänligen ring till munhälsovårdens tidsbeställning. På tidsbeställningen bedömer vi hur brådskande vård du behöver och kommer överens om det verksamhetsställe där vården som bedöms vara brådskande kan utföras. Kontaktuppgifter för brådskande vård på kvällar, veckoslut och nätter finns på sidan Akut tandvård.


Riskgrupper

Enligt aktuella uppgifter löper personer över 70 år större risk än andra att få en allvarlig coronavirusinfektion.

Dessutom kan sjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats aktivitet eller kroppens motståndskraft särskilt hos de äldre öka risken för allvarlig coronavirusinfektion, t.ex.

  • Svår hjärtsjukdom
  • Lungsjukdom i dålig vårdbalans
  • Diabetes med organskador
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Sjukdom som försvagar motståndskraften, till exempel leukemi eller lymfom i cytostatikabehandling (inte underhållsbehandling)
  • Medicinering som kraftigt försvagar motståndskraften (till exempel kortisonbehandling med höga doser) 

Den vårdande läkaren bedömer vid behov om personens primärsjukdom är så allvarlig att han/hon löper risk att få en allvarlig coronavirusinfektion. Läkaren tar också ställning till om medicineringen bör ändras.

Övriga faktorer som allmänt försvagar lungornas aktivitet och som kan höja coronavirusinfektionens risk för hälsan är sjuklig fetma (BMI, dvs. Body Mass Index över 40) och daglig rökning.


Risk för svår coronavirussjukdom hos barn och unga

En svår coronavirussjukdom är ytterst sällsynt hos barn. Risken för svår coronavirussjukdom har inte ökat hos friska barn och unga eller de barn och unga vars primärsjukdom, till exempel astma eller diabetes, är i vårdbalans.

Risken för insjuknande har inte heller ökat hos barn som har en allvarlig primärsjukdom eller som behöver medicinering som trycker ned motståndskraften, dvs. immunsuppressiv medicinering. Däremot kan det vara farligt att avsluta medicineringen. 

Om ett barn eller en ung som behöver sådan medicinering får symtom som stämmer överens med en coronavirusinfektion ska vårdnadshavaren med låg tröskel ta kontakt med den specialsjukvårdsenhet där barnet eller den unge på grund av sin primärsjukdom är under uppföljning.