Ändringar i Kyrkslätts miljöskyddsföreskrifter

17.10.2017 10:34

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I bestämmelserna som gäller behandling av avloppsvatten på glesbygdsområden har den uppdaterade lagstiftningen beaktats. På strandområden iakttas i fortsättningen en striktare reningsnivå på områden som är känsliga för förorening. Toalettvattnet ska ledas renat till en plats utanför strandområdet eller till en sluten tank. Infiltrering av alla typer av renat avloppsvatten är förbjudet på grundvattenområden, precis som tidigare.

Man har skärpt tröskeln för bulleranmälan på detaljplaneområden. Över 10 arbetsdagar långt arbete som förorsakar särskilt störande buller på detaljplaneområde fordrar i fortsättningen en bulleranmälan till miljövårdsmyndigheten i kommunen. På andra områden krävs bulleranmälan om ett arbete som förorsakar särskilt störande buller räcker längre än fyra veckor.

Borrning av jordvärmebrunnar förorsakar en risk för viktiga grundvattenområden och jordvärmebrunnar som sträcker sig ända till grundvattnet är i fortsättningen förbjudna på grundvattenområden av klass 1 och 2. Det har skett små förändringar i grundvattenområdena i Kyrkslätt och de nya kartorna finns i kommunens karttjänst:
https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/

Man kan bekanta sig med miljöskyddsföreskrifterna i sin helhet på kommunens webbplats:
https://www.kyrkslatt.fi/miljoskyddsforeskrifter

Ytterligare information:
miljöchef Sari Soini, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 1269 678