Ändringar i det uppsökande ungdomsarbetet och arbetsverkstadsverksamheten för ungdomar

20.03.2020 14:51

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Coronasituationen Fritid

De uppsökande ungdomsarbetarna betjänar de unga på webben och per telefon

I enlighet med regionförvaltningsverkets riktlinjer inhiberas möten som sker ansikte mot ansikte inom det uppsökande ungdomsarbetet.  Arbetarna inom det uppsökande ungdomsarbetet kan nås per telefon, e-post, WhatsApp och Facebook.  SVEPS ansvarar för uppsökande ungdomsarbete för svenskspråkiga unga i Kyrkslätt och Esbo stad för finskspråkiga unga.

De finskspråkiga Kyrkslättsbornas uppsökande ungdomsarbetare:
Sini Rautiainen, sini.rautiainen(at)espoo.fi, 
tfn 040 126 7515.
Facebook: Sini Espoon nuorisopalvelut (etsivä nuorisotyöntekijä)

De svenskspråkigas uppsökande ungdomsarbetare:
Johanna Baarman, johanna.baarman(at)sveps.fi
tfn 050 555 9126
Facebook: SVEPS Ungdomsverkstad

Verksamheten i Omnias arbetsverkstäder för unga fortsätter

Verksamheten i Omnias arbetsverkstäder för unga fortsätter mellan 18.3–13.4 med undantag av den rehabiliterande arbetsverksamheten. Arbetsverkstadsverksamheten genomförs huvudsakligen genom handledning på distans från och med 18.3. I handledningen på distans ingår yrkesinriktade uppgifter, grupphandledning och individuellt stöd i anknytning till den ungas personliga mål. För tillfället utreder Omnias arbetsverkstäder för unga möjligheterna att ordna närhandledning i arbetsverkstadsmiljö med beaktande av de ungas och personalens trygghet.

Ansökningen till alla arbetsverkstäderna är öppen som normalt och sökandena kontaktas i ansökningsordning. I fråga om nya avtal, fortsatta avtal, avbrott i avtal eller flytt av inledning av avtal kommer man överens för varje ungdoms del separat med TE-tjänsterna tills nya anvisningar ges. I fråga om arbetsprövning och lönesubvention inväntar vi riksomfattande anvisningar. 

Ytterligare information om situationen ges av servicecheferna Juho Salmi tfn 0401267282 / juho.salmi(at)omnia.fi och Monika Seppälä tfn 0401264947 / monika.seppala(at)omnia.fi.

Ungdom