Ändringar i coronakommunikationen på kommunens webbplats

30.04.2021 10:10

Kategori: Coronasituationen Service Vård- och omsorgsväsendet

Alla nyheter från Kyrkslätts kommun om coronan har hittills funnits under ”Aktuellt” på framsidan. Eftersom nyheterna ändå försvinner från framsidan för att ge plats åt nya nyheter finns det en permanent plats för coronanyheter i vänstra kanten på framsidan. Allt material om coronan har hittills placerats också på denna spalt. Dessutom har det funnits coronanyheter under rubriken ”Information om coronaviruset COVID-19” under Snabblänkar, som tjänar mobilen.

Coronanyheterna består av coronaöversikter och statistik över coronan och coronavaccinationer som publiceras varje vecka och anvisningar till kommuninvånare om begräsningar, vaccinationsordningen och massexponeringar.

Vi har fått respons om att viktig information med tanke på behandlingen av sjukdomen och förebyggande av dess spridning lätt går förlorad bland annan information. För att detta inte ska upprepas publicerar vi i fortsättningen i vänstra kanten på framsidan bara sådana nyheter som är viktiga med tanke på kommuninvånarnas hälsa och förebyggande av spridningen av sjukdomen. Så blir det alltid lätt att hitta aktuell information om vaccinationer och begränsningar.

Statistiken finns i fortsättningen på COVID19-spalten via snabblänkarna i högra kanten.

 

""