Ändringar fr.o.m. 3.1.2019 i den akuta munhälsovårdens kvälls-, veckosluts- och söckenhelgsjour i Haartmanska sjukhuset.

31.12.2018 09:00

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

På grund av renoveringen av Haartmanska sjukhuset fungerar munhälsovårdens samjour i avvikande lokaler:

under perioden 3.1-6.1.2019 i Mejlans tandklinik, Almvägen 6 A, besöksadress: Valborgsvägen 5 A, 00250 Helsingfors.
under perioden 7.1-24.3.2019 i Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11-13, U-trappan, 00130 Helsingfors
fr.o.m. 25.3.2019 åter i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, Helsingfors (byggnad 12).
 

OBS! Samjouren för huvudstadsregionens munhälsovård övergår till HNS ansvar fr.o.m. 7.1.2019. Med anledning av det ändras också tidsbeställningsnumret och kundavgifterna:

Det gamla tidsbeställningsnumret t.o.m. 6.1.2019: 09 310 49999
Det nya tidsbeställningsnumret fr.o.m. 7.1.2019: 09 471 71110
Kundavgiften för akut tandvård på jouren under kvällar, veckoslut och söckenhelger är fr.o.m. 7.1.2019 32,10 € för patienter som fyllt 18 år.

 

Dentist