Ändring i tiderna för karantän och isolering vid covid-19

12.10.2020 15:39

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Tiderna för karantän och isolering vid covid-19-smitta har förkortats från och med 12.10. Ändringen påverkar inte längden på isolering eller karantän som börjat före 12.10.

Ändringen gäller både frivillig karantän och karantän på grund av beslut av en smittskyddsläkare. Båda dessa förkortas från 14 till 10 dagar. Karantän innebär en begränsning av rörelsefriheten för en frisk person som exponerats för en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Isolering innebär att en person som insjuknat hålls separat från friska personer. Vid lindrig coronavirusinfektion som inte leder till sjukhusvård förkortas tiden för isolering från 14 till 7 dagar. Man får lämna hemisoleringen först då symtomen varit borta i två dagar.  Vid allvarliga infektioner som fordrar sjukhusvård är tiden för isolering fortfarande minst 14 dagar.

Ytterligare information på THL:s sidor.

THL logo