Ändring av vårdtiden

Ändring av vårdtiden inom den kommunala småbarnspedagogiken

Barnets småbarnspedagogiktid grundar sig på ett genomsnittligt antal veckotimmar, som man avtalar om skriftligt på förhand. Klientavgiften är en fast månadsavgift och den uppbärs enligt avtalet.

Avtalet ändras om det sker en mer långvarig förändring i barnets behov av småbarnspedagogik. Ändringar i avtalet görs i huvudsak så att de börjar i början av följande månad och görs för minst tre månader. Avtalsförändringar görs inte på grund av familjens ledigheter, sporadiska frånvarodagar eller söckenhelger och de påverkar inte heller de avtalade småbarnspedagogiktiderna. Ta kontakt med daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren.

Du kan anmäla ändring av vårdtiden via den elektroniska blanketten

Ändring av vårdtiden inom den privata småbarnspedagogiken

Praxis som gäller ändring av vårdtider varierar mellan serviceproducenterna, så kontakta barnets daghem/familjedagvårdare.

Ändring av vårdtiden inom service som ordnas mot servicesedel beaktas i regel om den varar minst tre månader. Familjen och serviceproducenten uppdaterar serviceavtalet enligt det nya vårdbehovet. Daghemmet skickar den uppdaterade avtalsbilagan till kommunen. Ändringen träder i kraft i början av följande kalendermånad.