Ändrad miljötillståndsansökan för krossningsanläggning, Kalliorakennus-yhtiöt Oy

09.08.2019 08:00

Kategori: Kungörelse

Ändrad miljötillståndsansökan för krossningsanläggning

LP-257-2018-01296

Kalliorakennus-yhtiöt Oy har tidigare ansökt om miljötillstånd för krossning och sållning av stenmaterial samt för mottagning och krossning av betongavfall från betongindustrin på fastigheterna 257-481-1-120 och 257-481-1-237 på adresserna Ojangovägen 12, 16 och 18 på Strömsby industriområde. Bolaget har dessutom sökt tillstånd att inleda verksamheten trots eventuellt ändringssökande. Med anledning av responsen som lämnats in har bolaget beslutat ändra ansökan så att den planerade verksamheten skulle vara mindre än i den ursprungliga ansökan och det skulle inte hämtas mer sprängsten till krossanläggningen från andra ställen. Tillståndet skulle vara i kraft till och med 29.6.2022.

 

Ansökningshandlingarna finns framlagda 12.8.2019 – 10.9.2019 på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2. Handlingarna finns också till påseende i elektronisk form: www.julkipano.fi.

 

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar och andra kan uttrycka sin åsikt. Anmärkningar och åsikter ska framföras skriftligen och riktas till byggnads- och miljönämnden i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast xx.xx.2019 på adressen Kyrkslätts kommun, byggnads- och miljönämnden, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via sidan www.julkipano.fi. Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid. De anmärkningar och åsikter som tidigare lämnats in tas i beaktande.

 

Tilläggsuppgifter ges av miljöinspektör Ville Alho, tfn 050 350 3905,  fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Kyrkslätt 9.8.2019

Byggnads- och miljönämnden