Andra stöd inom småbarnspedagogiken och betalningsförbindelse

Hemvårdsstöd och Kyrkslättstillägg

Familjen kan ansöka om hemvårdsstöd om det finns ett barn under 3 år i familjen. Stödet kan beviljas genast då föräldrapenningen upphör. Hemvårdsstöd för barn söks hos Fpa och ansökan ska göras av barnets vårdnadshavare.

Till hemvårdsstödet kan man få ett kommunalt tillägg, s.k. Kyrkslättstillägg för ett barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör inte då barnet deltar i en klubb eller öppen småbarnspedagogisk verksamhet eller tillfällig vård. Ett barn som får hemvårdsstöd med tillägg kan inte vara i kommunal dagvård och är inte berättigade till servicesedel eller är inte berättigat till stöd för privat vård och till kommuntillägg för privat vård.

Kyrkslättstllägget förändras fr.o.m. 1.8.2019 så att det betalas för barn under 2 år.

Man behöver inte söka Kyrkslättstillägget separat, utan Fpa fattar beslut om kommuntillägget på basis av ansökan om hemvårdsstöd.

Familjens övriga över 3-åriga barn kan delta i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning utan att det barn som vårdas hemma förlorar sitt kommuntillägg fr.o.m. 1.8.2018.

Då barnet övergår till småbarnspedagogiken är föräldrarna skyldiga att meddela Fpa om upphörande av hemvårdsstödet.

Adoptivföräldrar har rätt att ansöka om hemvårdsstöd för barnet tills det har gått två år efter att föräldrapenningperioden började eller barnet övergår till kommunal eller privat dagvård. Hemvårdsstödets kommuntillägg på 150 €/mån för adoptivbarn.

 

Ytterligare information:
kundservicesekreterare Tiina Vehmanen
tfn 040 1269 301

Ansökan om hemvårdsstöd (Fpa)
Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Betalningsförbindelse

Direktören för småbarnsfostran (finskspråkig småbarnspedagogik)/dagvårdschef (svenskspråkig småbarnspedagogik) beslutar om betalningsförbindelser.Betalningsförbindelse används bara i undantagsfall! Betalningsförbindelse kan ingås i olika övergångsskeden, då familjen håller på att flytta bort från Kyrkslätt eller till Kyrkslätt.

Ytterligare information: 
kundservicesekreterare Tiina Vehmanen
tfn 040 126 9301

dagvårdschef Margot Flinck (vik. Christina Broman t.o.m 27.1.2019) (svensk småbarnspedagogik)
tfn 040 080 7631

servicehandledning inom småbarnspedagogiken (finsk småbarnspedagogik)
tfn 050 577 4755 (må-fr kl. 8.30-11)

Ansökan om betalningsförbindelse för dagvård