Anbudsbegäran gällande hemservicen, hemvården och den personliga assistansen för handikappade

21.11.2019 10:40

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun konkurrensutsätter hemservicen för finskspråkiga och svenskspråkiga barnfamiljer, hemvården för de äldre och den personliga assistansen för gravt handikappade för perioden som inleds 1.2.2020.

Konkurrensutsättningens anbudsbegäran finns i Hilma på adressen https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-023727