Alternativen inom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogisk verksamhet ordnas i daghemmen och familjedagvården, varav familjen kan välja antingen det kommunala eller privata alternativet. Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är också privat gruppfamiljedaghem ett alternativ.

För barn som vårdas hemma erbjuds verksamhet inom småbarnspedagogiska klubbar och i invånarparker, samt möjlighet till tillfällig vård i daghem.