Alla sommarsedlar har delats ut

27.03.2019 09:37

Kategori: Sysselsättning Företagande Unga Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Sommarsedeln är ett populärt stöd för sommarsysselsättning

Kommunen delade i år ut totalt 152 sommarsedlar à 200 euro. På den andra ansökningsomgången delades sedlarna ut mycket snabbt. 

Vi tacka företagarna som anmälde sig som företag som anställer ungdomar med sommarsedlar. Detta hjälper många unga att hitta en arbetsgivare.

Sommarsedlarna räckte inte till för alla som ville ha, så vi ber vänligen alla er unga som av en eller annan orsak ändå inte använder den sommarsedel ni fått att återlämna sedeln antingen till kommunens servicekontor eller per post till adressen: Kyrkslätts kommun, Personalenheten / Sommarjobb, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Ansökningstiden för sommararbetsplatserna och praktikplatserna fortsätter t.o.m. 3.4.2019. Platserna lottas ut bland de sökande, om det finns fler sökande än tillbudsstående arbetsplatser. 

sommarjobb