Äldreveckan firas i även i Kyrkslätt

02.10.2018 15:30

Kategori: Seniorer Vård- och omsorgsväsendet

Äldreveckan firas nationellt 7–14.10. med temat Iloa toimeliaisuudesta - Aktivitet ger glädje 

Äldredagen har firas sedan 1954 på första söndagen i oktober. Därpå följande vecka är Äldreveckan. I år öppnas temaveckan med Äldredagens huvudfest, som firas söndagen 7.10.2018 i Kuopio. Som beskyddare för Äldreveckan fungerar president Sauli Niinistö.

Stolgymnastik för alla intresserade

Inom Välfärdstjänster för de äldre i Kyrkslätts kommun firas Äldreveckan i oktober med olika aktiviteter som är riktade till seniorer. Verksamhetsenheterna inom Välfärdstjänster för de äldre (Lindgården, servicehuset, Volshemmet och hemvård) ordnar evenemang för invånarna och klienterna i sina respektive enheter. I Kyrkslätt ordnas det flera evenemang som är öppna för alla seniorer.

Alla intresserade är välkomna till stolgymnastikstillfällen som ordnas av fysioterapeuter inom Kyrkslätts kommun på Äldreveckan. Stolgymnastikstillfällena äger rum

  • I nedre entréhallen i Lindgården tisdag och torsdag kl. 11 
  • i servicehusets entréhall måndag och fredag kl. 11 samt
  • i den gemensamma lokalen i Volshemmet måndag och fredag kl. 10.

Info och avkoppling på Entisten nuorten disco

Välfärdstjänster för de äldre ordnar dessutom två gratis huvudevenemang där man förväntar sig stort deltagande.

Veckans första stora gemensamma evenemang äger rum på onsdag 10.10 i Kyrkslättssalen i kommunhuset.  Under förmiddagen hör man info om aktivitet med tanke på fysio-, ergo- och näringsterapi och psykiskt välmående.

Evenemanget öppnas av kommundirektör Tarmo Aarnio kl. 9, och diskussionen stimuleras av sånggruppen PulssiPum från Hjärtföreningen. Vid slutet av Äldreveckan kopplar man av sig på Entisten nuorten disco i Varella fredagen 12.10 kl. 14.   

Alla evenemang under Äldreveckan är gratis och öppna för alla. Välfärdstjänster för de äldre i Kyrkslätt önskar fröjdefull Äldrevecka, låt oss fira den tillsammans!

mummo ja pappa