Akutvård och jour

Kyrkslätts akutvård och jour

Öppenmottagning för brådskande vård vid hälsocentralen i Kyrkslätts centrum (jouren) är öppen varje dag kl. 8.00-20.00 (också på veckoslut och helger). Adress: Tjänstevägen 1, tfn (09)2968 3400.

Kyrkslättsborna kan använda Jorvs jour kl. 20.00-8.00.

I nödsituationer ring 112.

Då du blir akut sjuk, ring först till din egen hälsostation. Ditt samtal besvaras av en skötare som bedömer ditt vårdbehov och ger anvisningar för fortsättningen.

I brådskande fall kan du också direkt uppsöka jouren i centrum. Skötaren bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande det är. Det innebär att man inte alltid får vård i den ordning man anlänt. Vården av en patient med bröstsmärtor inleds t.ex. omedelbart.

Ifall du får en remiss från jouren till röntgen eller laboratorium, är HNS-röntgens och HNS-laboratoriets verksamhetsställen i centrum öppna vardagar under dagtid. Du kan också uppsöka andra HNS-verksamhetsställen.

Du kan ringa Hälsorådgivningens telefonnummer (09) 8710 023 (lsa) dygnet runt varje dag i veckan om du behöver få råd om vård av sjukdomar eller om uppsökande av vård.

Ansvarig:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun Producers
Medborgare
Förstahjälpen och jouren
första hjälpen / akutvård

Reducering av öppettiderna sommaren 2017

Centrums hälsostation

Tjänstevägen 1

09 - 2968 3401


Masaby hälsostation

Lingonbacka 12

09 - 2968 3500

Veikkola hälsostation

Koskisvägen 3

09 - 2968 3600

Tidens avbeställning

050 413 7413