Akut tandvård

Akut tandvård pä Kyrkslätt

Öppettider

Vardagar under tjänstetid

Inom munhälsovården finns varje vardag tider för akut tandvård. Om du misstänker att du behöver akutvård inom munhälsovården kan du ringa vår tidsbokning för att eventuellt boka en tid.

Tidsbokningen tel. 09 2968 3269

må-to             kl. 8.00–15.30
fr                    kl. 8.00–15.00

Vid akut tandvård vårdas patienterna i prioritetsordning i enlighet med vårdbehov, så var beredd på att vid behov vänta på din tur.

Kvällar, veckoslut och söckenhelger

Under kvällar, veckoslut och söckenhelger fungerar jouren för akut tandvård i Parksjukhusets samjour, Stenbäcksgatan 11, Helsingfors.

Ifall du bedömer att du behöver brådskande tandvård, ring i första hand till den gemensamma jouren. Ifall du inte kommer fram på telefon inom rimlig tid kan du också komma på plats för att bedöma vårdbehovet och hur brådskande ärendet är. Ta i beaktande att då du kommer på plats utan tidsbokning kan väntetiden vara lång.

Tidsbeställning tel. 09 471 71110

vardagskvällar                         kl.14.00–21.00
veckoslut och söckenhelger     kl. 8.00–21.00

Öppettider

vardagskvällar                         kl. 16.00–21.00
veckoslut och söckenhelger     kl. 9.00–21.00

Adress: Stenbäcksgatan 11, C-dörren, Helsingfors.

Nattetid

Jour nattetid (21–08) i Mejlans samjour.

Ring jourhjälpen 116 117 innan du anländer till nattjouren så att det kan bedömas hur brådskande vårdbehovet är.  Vid nattjouren vårdas endast patienter som behöver omedelbar vård och vars vård inte på medicinska grunder kan flyttas till följande dag fr.o.m. kl. 8.

Tandvårdens nattjour sker kl. 21–8 i Mejlans samjour, besöksadress Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, Helsingfors.

Jourhjälpen 116 117

Via Jourhjälpen får du råd i frågor som gäller akuta hälsoproblem. Tjänsten fungerar dygnet runt på numret 116 117.

Medborgare
Hälso- och sjukvård, näring - Mun- och tandhälsovård
hälso- och sjukvård / tandvård (hälso- och sjukvård)

Tidsbeställning


Vardagar under tjänstetid

tel. 09 2968 3269

må-to kl. 8.00–15.30

fr kl. 8.00–15.00


Kvällar, veckoslut och söckenhelger

tel. 09 471 71110

vardagskvällar kl.14.00–21.00

veckoslut och söckenhelger kl. 8.00–21.00


Nattetid

tel. 040 621 5699

må-sö kl. 21.00-8.00


Kriterier för akut munhälsovård