Aktuellt

28.4.2020

Vattenförsörjningens kunder får en utjämningsfaktura i april

Vattenförsörjningen skickar en uppskattningsfaktura med tre månaders mellanrum. När kunden meddelar vattenmätarställningen är nästa faktura en utjämningsfaktura som jämnar ut skillnaden mellan det vatten som fakturerats enligt uppskattning och den faktiska vattenförbrukningen i kubikmetrar. Den uppskattade vattenförbrukningen grundar sig på den senast meddelade vattenmätarställningen. Kunden kan om han eller hon vill meddela mätarställningen till exempel varannan månad via onlinetjänsten (Kulutus-web). Då beaktas utjämningen alltid i nästa faktura och faktureringen är tidsenlig. Kyrkslätts vatten frågar årligen i februari efter mätarställningen på mätarställningskort. Om kunden meddelar mätarställningen bara då jämnas faktureringen för föregående år ut i fakturan för april.

Så läser du utjämningsfakturan

3.4.2020

Utvecklingsplan för kommuns vattenförsörjning och uppdatering av verksamhetsområde framlagda