Aktuellt om vaccinationer

30.04.2021 14:40

Kategori: Coronasituationen Service Vård- och omsorgsväsendet

Personer födda 1952–1956 får senare en möjlighet att välja sitt första vaccin

THL har linjerat upp att mRNA-coronavaccin kan från och med maj ges till alla åldersgrupper som ska vaccineras. Den andra vaccintypen som är i bruk är AstraZenecas adenovirusvaccin för målgruppen 1952–1956.

I Kyrkslätt har AstraZenecas adenovirusvaccin getts till personer födda 1952–1956, och i denna åldersgrupp fortsätter tills vidare vaccineringarna med samma preparat. Tillgången till mRNA-vaccin i kommunen påverkar tidpunkten för genomförandet av möjligheten att välja mRNA-vaccin i fråga om första vaccinet för personer födda 1952–1956.

Vi ger anvisningar för val av första vaccinet i denna åldersgrupp när vi har fått veta att mRNA-vaccinpartier för åldersgruppen i fråga har anlänt till kommunen. 

Vaccination är frivilligt.

Förstärkningsvaccinationer

De personer som är födda 1952–1956 och som fått sin första vaccindos med AstraZenecas adenovirusvaccin får AstraZenecas vaccin också på den andra vaccinationsgången. Vi avviker från detta endast om det har uppstått något medicinskt hinder för att ge vaccinet, till exempel om den första dosen har förorsakat en allvarlig allergisk reaktion. 77,2 % av personer i Kyrkslätt födda 1952–1956 har fått sin första coronavaccination senast 29.4.2021.

De personer som är födda 1951 eller tidigare och som fått AstraZenecas adenovirusvaccin som sitt första vaccin får Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som andra dos.

De som fått Pfizer-Biontechs mRNA-vaccin som första vaccin får förstärkningsvaccinationen med samma vaccin.

På kommunens webbplats meddelar vi varje vecka om framskridandet av vaccinationerna.

Mer information om THL:s linjedragning: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/fran-borjan-av-maj-kan-mrna-coronavaccin-ges-till-alla-aldersgrupper-som-vaccineras-aldersgransen-for-astrazenecas-vaccin-bestar

 

Vaccintidsbeställning för 16–17-åringar i riskgrupp 2 öppnad

THL har under den gångna veckan uppdaterat vaccinationsgrupperna. På coronavaccinbokning.fi har en möjlighet att boka tid till coronavaccinationer öppnats för 16–17-åringar i riskgrupp 2 som ny grupp.

""