Aktuellt om reparationerna i Winellska skolan och Nissnikun koulu 18.6.2018

18.06.2018 14:35

Kategori: Inneluft Utbildning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga

Renoveringsarbetena för att förbättra inneluften i Winellska skolan och Nissnikun koulu har inletts.

I Winellska skolan pågår reparationerna i A-byggnaden. Yttertaket på 1980-talsdelen av byggnaden har reparerats och följande arbeten pågår:

-          rivningsarbetena i hushållssalarna

-          tätningen av ytterväggarna

-          rengöring av krypgrunden

-          asbestsanering.

I Nissnikun koulu pågår just nu följande arbeten

-          skapande av undertryck i krypgrunden, utredning av renoveringsbehov och rengöring

-          röjning av träd invid huset

-          reparation av vädringsfönstrens fönsterhållare

-          rengöring och justering av ventilationskanalerna.

Winellska skolan