Östra Kyrkslätt

Blåbärsbrinken

Framlagt 1.6. - 3.7.2020

Masabyporten

Vunnit laga kraft 24.10.2019

Viltskogen

Vunnit laga kraft 22.1.2020

Kolabacken
Framlagt 25.6. - 4.9.2020

Ändring av detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203