Åboledens trafik styrs till en omfartsväg vid Ring I under kommande veckoslut

21.07.2020 10:26

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö

Bron över Tarvo på Åboleden (riksväg 1) vid Ring I förnyas. För att kunna riva den gamla bron säkert måste Åboleden stängas för trafik vid bron under rivningsarbetet. Åboledens trafik styrs till en tillfällig omväg den 24–27 juli.

I projektet Tarvos korsningsbro förnyas motorfordonens bro över Åboleden vid Ring 1. Bron som rivs byggdes 1960 och är en av de första förspända broarna i Finland.

För att rivningsarbetet ska kunna genomföras säkert styrs Åboledens trafik till en tillfällig omväg under veckoslutet (24–27.7). Rivningsarbetet tar i sin helhet en vecka.

Omvägarna skyltas tydligt i terrängen

Motorfordonstrafikens tillfälliga omväg går i riktning mot Helsingfors från Ring I via Torvmossvägens rondell (karta 1). Via ramperna kan man även ansluta från Åboleden till Ring I i riktning österut. Mot Åbo går omvägen via anslutningen till Ring I och Gamla Åbovägen (regionväg 110, karta 2).

Bron som rivs tas ur bruk för trafiken västerut längs Ring I på måndag kväll den 20 juli (karta 3). Trafiken styrs i riktning från Alberga till rampbron under hela broentreprenaden, uppskattningsvis i ett år. Byggnadsarbetet påverkar inte trafiken österut längs Ring I.

Omvägarna skyltas tydligt även i terrängen och körningen in på de stängda vägavsnitten förhindras. Åboledens spärrar och omvägar för trafiken gäller från fredag den 24 juli kl. 22 till måndag den 27 juli kl. 5. Efter det är det möjligt att en del av körfilerna är ur bruk tills rivningsarbetet är färdig.

Trafikanterna kan även använda Västerleden och Ring II samt Åbovägen och Ring II som ersättande rutter.

Busshållplatserna vid bron är ur bruk under veckoslutet. Arbetet orsakar inga ändringar i rutterna för fotgängare och cyklister.

Brons byggnadsarbete är färdigt senast 7/2021.

Mer information:

Trafikledsverket
projektledare Jarmo Nirhamo
tfn 0295 34 3596
fornamn.efternamn@vayla.fi

Trafiksituation
Helsingfors vägtrafikcentral, ITM Finland
tfn 020 637 3328

Trafikledsverket logo