8.5. Uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

08.05.2020 10:37

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I Kyrkslätt har hittills (8.5 kl. 10) konstaterats 66 fall av coronavirussmitta, 287 är exponerade. 

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en coronakarta där du kan se de bekräftade covid-19-fallen i Finland.

https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

Majakka