7.-9.2.2018 töms avfallskärl under tidpunkter som avviker från avfallshanteringsbestämmelserna

06.02.2018 09:25

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

7.-9.2.2018 är HRM undantagsvis tvungen att tömma avfallskärl på fastigheter avvikande från avfallshanteringsbestämmelserna kl. 5.30–22. Orsaken till avvikande körning är väldigt dåligt körväder.

HRM meddelar om är tvungna att fortsätta avvikande tömningstider även andra dagar.

jää