65 år sedan återbördandet av Porkala

21.01.2021 18:00

Kategori: Museum Turism Kultur

Tisdagen den 26 januari 2021 har det gått 65 år sedan gränsbommarna öppnades till Porkala arrendeområde. Området hade varit Sovjetunionens militärbas i över 11 år åren 1944–1956.  Tiden som militärbas hade påverkat områdets byggnadsbestånd och landskap, och återuppbyggandet var utmanande. Många förevigade med kamera sina första intryck av Kyrkslätt vintern 1956. Kommunen fick kopior av länsman Birger Edvardssons albumsbilder. Med hjälp av dem kan man ana att det första intrycket fick återvändarna att reagera. 

 

Kyrkslätts kyrkby vintern 1956. Bild från Birger Edvarssons album.

Stadions triumfbåge 1956, Kyrkslätts idrottspark, lindalléen. Bild från Birger Edvarsson album.

 

Yle har sammanställt ett omfattande urval inspelningar om denna nyhet ur sina arkiv: https://haku.yle.fi/?service=elava-arkisto&q=Porkkalan+palautus

Under de senaste decennierna har uppgifter om arrendetiden och återuppbyggnaden lagrats i museer och publikationer. Här några tips

Utställning på Ragvalds museiområde https://www.kyrkslatt.fi/ragvalds-eliasvillan-sv

Boktips https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yaMQWa_jSF0

Porkala Parentesen r.f. utför turismsamarbete i regionen https://porkkala.net/sv/

Orienteringsföreningen Lynx har lokaliserat objekt från arrendetiden på orienteringskartor https://www.lynx.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=462&Itemid=157&lang=fi

Avsnittet om Porkalaparentesen med intervjuer i Kyrkslätts kommuns dokumentärserie En resa i Kyrkslätt finns på Youtube:

Porkkalan vuokra-aika, 13.50 min. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T4f1m6aMkRM

Porkkalan Parenteesi, John Lagerstedt 19 min. https://www.youtube.com/watch?v=rHZqt0dmOsg&t=6s

Porkkalan Parenteesi, Lena Selén 33 min. https://www.youtube.com/watch?v=SkRour3ujGo&t=32s

Vy från Klockarbacken 1956, Sockenstugan och Hörngård. Bild från Birger Edvarssons album.