Veikkola bäcken II

Situation: Förslagsskede (14.6.2018)

Området ligger i Veikkola tätort på området mellan Eriksgårdsvägen och Kalljärvi. Den största delen av området hör till Veikkola idrottspark. Veikkola centrums tjänster, såsom närbutiker, daghem och skolor, ligger i områdets omedelbara närhet. Målet är att upprätta en ny detaljplan för att komplettera Veikkolabäckens befintliga bostadsområde i Kalljärvis strandlandskap. Byggandet är småhusdominerat och sjöns strandzon fredas från byggande.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Förslagsskede:

Framläggning av detaljplaneförslaget, kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 79)
  Kommunaltekniska nämnden beslutade remittera ärendet för beredning.

Framläggning av detaljplaneförslaget, kommunstyrelsen 8.1.2018 (§ 3)
  Kommunstyrelsen remitterade planen för ny beredning.

Framläggning av detaljplaneförslaget, kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 (§ 63)


Beredningsskede:

Detaljplaneutkastet var offentligt framlagt 23.11-13.12.2015 och 4 - 15.1.2016, Samhällstekniska nämnden 22.10.2015 (§ 67)

Utkastet presenterades vid invånarmötet 9.12.2015


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 22.1.2015 (§ 4)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Mikael Pettersson

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 09 2967 2533 (mån-fre 9.00-11.00)