Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 2

Situation: Godkännande av planen (31.5.2021)

Detaljplanen ligger öster om Veikkola centrum, på området mellan Åboleden och Åbovägen. På området gäller detaljplanen för Veikkola industriområde, fastställd av Nylands miljöcentral 8.6.1998. Planändringen gäller tomt 2 i kvarter 125, som i detaljplanen som ska ändras antecknats som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-2). Byggrätten enligt den gällande detaljplanen (ca 18 000 v-m2) har använts. 

Företaget på tomt 2 i kvarter 125 behöver mer industri- och lagerutrymme. Målet med planändringen är att möjliggöra utvidgning av industri- och lagerbyggnaderna på tomten genom att öka tomtens byggrätt i enlighet med markägarens strategiska avsikter.

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 37

Kommunstyrelsen 24.05.2021 § 216

Samhällstekniska nämnden 20.05.2021 § 70 

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657