40 nya infartsparkeringsplatser för cyklar till Kyrkslätts centrum

20.01.2020 14:10

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö

I Kyrkslätts kommuns centrum har man färdigställt och tagit i bruk Hermainensparkens parkeringsplats för cyklar, som i första hand är avsedd som infartsparkering för cyklar. Den ligger i korsningen av Kyrkslättsvägen och Gamla Kustvägen, på Kyrkdalens sida. Kyrkslätts kommun lät bygga 40 täckta cykelparkeringsplatser i knutpunkten för busstrafik. Entreprenör var Oy Göran Hagelberg Ab från Kyrkslätt.

Hermainensparkens cykelparkering ligger på en central plats invid goda bussförbindelser. Alla linjer från Kyrkslätt till metrostationen i Mattby kör förbi den. I närheten av Hermainensparkens cykelparkering ligger busshållplatserna Kyrkstallsvägen som har omfattande bussförbindelser förutom till Mattby dessutom till Köklax och olika håll i kommunen. Från Kyrkstallsvägens hållplats vid Gamla Kustvägen går det under rusningstid 8 turer i timmen till Mattby, under dagen och kvällen 3 turer och under övriga tider 1-2 turer i timmen.

För projektet erhåller Kyrkslätts kommun statsbidrag på högst 20 000 euro ur Transport- och kommunikationsverket Traficoms investeringsprogram för gång- och cykeltrafik. Bidraget täcker en knapp tredjedel av byggkostnaderna.

Kyrkslätts kommun uppmuntrar kommuninvånarna till att färdas hållbart

Hermainensparkens cykelparkering har omfattande cykelförbindelser från olika riktningar på kommuncentrums område. Den största delen av kommuncentrums område ligger på två kilometers radie från cykelparkeringen, men användning av cykel som en del av resekedjan möjliggör användning av kollektivtrafik också längre ifrån utanför kommuncentrum. -Det är en klimatgärning att ta in cykling som en del av vardagens resor, men också ett val för en sundare livsstil och sin kondition, säger kommunens trafikplanerare Marko Suni.

Utvecklingen av infartscykling är en del av Kyrkslätts kommun utvecklingsarbete kring hållbara färdsätt. Kommunen utvecklar infartscykelparkering både på stationsområdet och i busstrafikens centrala knutpunkter, där de bästa förutsättningarna för infartscykling finns.

Kyrkslätt vill främja ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet och minska växthusgasutsläppen. Kommunen hör till nätverket för kolneutrala kommuner (HINKU).

Färdas hållbart -logo