3D-skrivare

I barn- och undgomsavdelningen Mesta finns 3D-skrivare och på vuxenavdelningen lamineringsmaskin och dokumentförstörare.

Du kan reservera tid för personlig handledning via e-post kirkkonummen.mesta@gmail.com.

När du kan använda apparaterna på egen hand och klarar dig utan handledning, får du använda apparaterna i Mesta självständigt. Reservera tid via e-post, per telefon (040 126 9458) eller när du besöker biblioteket.

Lamineringsficka A4 40 cent
A3 80 cent

Förhållanden

Bruksregler

  • Du kan komma överens om personlig handledning via e-post, per telefon eller genom att besöka biblioteket.
  • Apparaterna kan reserveras och användas självständigt när användaren behärskar dem. Du kan reservera tid via e-post, per telefon eller i biblioteket. Personalen försäkrar sig om att användaren behärskar apparaten.
  • Du kan endast reservera en apparat åt gången. Ny tid kan reserveras när föregående har använts.
  • Om du inte har möjlighet att använda den tid du reserverat bör du avboka den.
    Du bör själv starta 3D-skrivaren och meddela personalen om du avlägsnar sig medan utskrivningen pågår. Det är på användarens eget ansvar att utskriften lyckas, personalen övervakar inte.
  • Färdiga utskrifter bör hämtas från biblioteket senast följande öppethållningsdag.
  • För material skall betalas det pris som nämns i prislistan.
  • Användaren av apparaterna förbinder sig att följa dessa bruksregler.
Anvisning

Reservera tid via e-post, per telefon (040 126 9458) eller när du besöker biblioteket.

Medborgare
Bibliotek
bibliotek / allmänna bibliotek, snabbtillverkning / friformsframställning

Huvudbiblioteket
Tfn 09 2967 2467
Tfn 040 126 9458

Mesta
Tfn 040 126 9458