Ingvalsporten

Situation: Projektet har avbrutits

Projektet omfattar förutom korsningsområdet mellan Västerleden (stamväg 51) och Ring III en i närheten planerad koncentration av stora detaljhandelsenheter av regional betydelse i enlighet med landskapsplanen. Tack vare god nåbarhet gör landskapsplanen det möjligt att placera en regional handelskoncentration på området. Delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby, som vunnit laga kraft, möjliggör byggandet av ovanstående handelskoncentration.


Förslagsskede:

Framläggning av detaljplaneförslaget (ritn. nr 3231), samhällstekniska nämnden 22.10.2015 (§ 66)


Beredningsskede:

Framläggning av detaljplaneutkastet, samhällstekniska nämnden 18.10.2012 (§ 75)
Planutkastet (ritn. nr 3112) var framlagt 5.11 - 7.12.2012


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet godkändes 19.1.2012 (§ 3)


 

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657