Kvis

Situation: Förslagsskede (29.3.2021)

Området ligger invid kustbanan i zonen mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, på ett par kilometers avstånd från kommuncentrum österut. Likaså är det från området ett par kilometer till anslutningen mellan Ring III och Västerleden (stamväg 51) som ligger väster om området. Området omfattar nästan 130 hektar.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort


Förslagsskede

Offentlig framläggning av förslaget till detaljplan

Kommunstyrelse 29.3.2021 § 108

Samhällstekniska nämnden 10.12.2020 § 141

Samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 108

Inledningsskede:

Projektets program för deltagande och bedömning behandlades i samhällstekniska nämnden 28.9.2017 (§ 45)

Med anledning av responsen som inkom om utkastet till detaljplan för Västra Jorvas (st 22.1.2015, § 5) i beredningen av planförslaget, har projektet delats in i två separata detaljplaner: detaljplanerna för Kvis och Norra-Jorvas.


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657