Norra-Jorvas

Situation: Beredningsskede (28.9.2017)

Området ligger invid kustbanan mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, på ett par kilometers avstånd från kommuncentrum österut och från anslutningen till Ring III och Västerleden (stamväg 51) västerut. Planeringsområdet omfattar nästan 160 hektar.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i kommunaltekniska nämnden 28.9.2017 (§ 44)

Med anledning av responsen som inkom om utkastet till detaljplan för Västra Jorvas (stn 22.1.2015, § 5) har projektet delats in i två separata detaljplaner: detaljplanerna för Norra Jorvas och Kvis.


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi