Solbacka och Majvik

Situation: Beredningsskede (15.3.2018)

Området ligger i Masaby tåghållplats omedelbara närhet och i Esbovikens strandzon. Planeringsområdet utvidgades både norrut och söderut så att det omfattar bl.a. de planskilda anslutningarna, som ska förnyas, till Ring III och de västligaste kvarteren i bostadsområdet Herrgårdsstranden.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Beredningsskede:

Detaljplaneutkastet (ritn. nr 3305) har varit framlagt 14.8 - 15.9.2017, samhällstekniska nämnden 31.5.2017 (§ 44)


Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i kommunaltekniska nämnden 15.3.2018 (§ 32)

Godkännande av det justerade programmet för deltagande och bedömning för projektet, samhällstekniska nämnden 20.4.2017 (§ 24)

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning för projektet, samhällstekniska nämnden 20.10.2016 (§ 78)


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Elina Virtanen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9270