Bjönsbacken

Situation: Godkännande av detaljplanen (28.6.2021)

Projektet ligger i Masaby centrum och genomförandet av det är av stor betydelse för utvecklingen av Masaby centrum, eftersom ersättandet av den tomma affärsbyggnaden med ett högklassigt flervåningshus förbättrar områdets omgivning. Området ligger i omedelbar närhet av Masaby tåghållplats och därifrån går goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till huvudstadsregionen och kommuncentret. Projektets huvudmål är att utöka invånarantalet i Masaby stationsområde, förbättra stadsbilden och bygga offentliga utrymmen av god kvalitet. Dessutom är syftet att i någon mån placera nya affärsutrymmen på området.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2019-2020, projektkort


Besvär anfördes över kommunfullmäktiges beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol (augusti 2021)

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §:

Kommunfullmäktige 28.6.2021

Kommunstyrelsen 7.6.2021

Samhällstekniska nämnden 20.5.2021 § 69

Förslagsskede:

Detaljplanen för Bjönsbacken (projekt 33110), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 9.11. - 11.12.2020

Kommunstyrelsen 22.06.2020 § 229

En presentationsvideo på finska u. 12 minuter

You must approve to our use of cookies to view this content.

Karta nr 3414

Detaljplanebeskrivning

Bilagor s. 1-14

Bilagor s.15-21

Bilagor s.22-42

Sammandrag av utlåtandena och anmärkningarna samt bemötanden

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagning/telefontid hålls tisdag 24.11.2020 kl. 9-12 och onsdag 2.12.2020 kl. 13-16. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Samhällstekniska nämnden 28.05.2020 § 63


Inledningsskede:

Justerat program för deltagande och bedömning 

Kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 147)


Tidigare behandling:

Planförslaget (ritn. nr 3247) har varit framlagt 30.5 - 1.7.2016, kommunstyrelsen 9.5.2016 (§ 132)

  • Två separata projekt har bildats av planförslaget: Bjönsbackens och Vernersparkens detaljplaner. Vernersparkens plan vann laga kraft 2017. Eftersom det efter framläggningen av förslaget framkommit behov av ändring i markanvändningen både i flervåningshuskvarteret och på området för fristående småhus, uppgörs ett nytt planförslag.

Anhängiggörande 16.1.2015 kungörelse

Programmet för deltagande och bedömning för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 23.10.2014 (§ 64)


Utredningar:

Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma (2017) (på finska):

   Raportti
   Laatukäsikirja
   Yleissuunnitelma

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657