30.4 uppdatering av coronavirussituationen i Kyrkslätt

30.04.2020 10:40

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

I Kyrkslätt har hittills (30.4 kl. 10) konstaterats 55 fall av coronavirussmitta, 235 är exponerade. 

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns en coronakarta där du kan se de bekräftade covid-19-fallen i Finland.

https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26

majakka